ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา สถานีวิทยุกระจายเสียง 914ฯ A.M.1395KHz. , F.M.100.25 MHz. 
                                            ประวัติ        ที่ตั้ง       ภารกิจ      จัดหน่วย       การกระจายเสียง      ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา
 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 


        พล.อ. จีรัชญ์   บุญชญา

ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 


 

พล.ต ยุทธชัย  จันทรวิภาค
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ

หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

  

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
 
AmazingCounters.com

 
 


 
   


ID เว็ปไซต์ rbs914


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

วิทยุออนไลน์
A.M.1395 KHz. 

 

 

 

                      รวมคลิปการปฏิบัติงาน                
                                                                                                                             
                                                                                                     

                          

   

    19 พ.ค.65 โดย วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมแม่จันอนุสรณ์ 120 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย....>>>>>

18 พ.ค.65  โดย พล.ท.​ธีรพงศ์​  ปัทมสิงห์​ ณ​อยุธยา​ จก.กร.ทหาร​และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการปรับปรุงเครื่องส่งกระจายเสียงระบบ​ เอเอ็มภาคพิเศษ ความถี่​ 1179 Khz. ณ วส.914​ อ.แม่จัน จ.เชียงราย......>>>>>>>

15 พ.ค.65 ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”  ณ ลานเก๊าไม้เฉลิมพระเกียรติ วส.914ฯ  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย    ..........>>>>>>>>>

12 พ.ค.65 หน.วส.91 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ณ วัดปงอ้อ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย..........>>>>>>>>

9 พ.ค.65 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904  และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ตั้งหน่วย โดยทำการปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและเก็บกวาดใบไม้ ณ วส.914 ฯ อ.แม่จัน จ.เชียงราย .........>>>>>>>>>>>

5 พ.ค.65  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือน พ.ค.65 ณ หอประชุมแม่จัน 110 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ..........>>>>>>>>

 4 พ.ค.65  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการตัดหญ้า บริเวณพื้นที่รอบหนองน้ำสาธารณะ​ ณ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ.ปงอ้อ  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   ........>>>>>>>>>

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.65  วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดผู้แทนร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวสื่ออาวุโส ประจำปี 2565 โณ ห้องต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย    ...........>>>>>>> 28 เม.ย.65 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ตั้ง ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย  ณ วส.914 สนภ.3 นทพ.บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>>

25 เม.ย.65 วส.914 สนภ.3 นทพ.  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เ  ณ ลำน้ำจันบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ 14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>>>>>>

 23 เม.ย.65 ส.914 สนภ.3 นทพ.จัดผู้แทนหน่วยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีสรงน้ำพระถวายน้ำสรงกรานต์เจ้าคณะอำเภอแม่จันและพระเถระผู้ใหญ่ ณ 
บริเวณ ศาลพระเมืองแม่จันอ.แม่จัน จ.เชียงราย 
........>>>>>>>

22 เม.ย.65ย วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตรสู้โควิด นทพ." ณ โรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ..........>>>>>>>

13 เม.ย.65 จัดผู้แทนหน่วยร่วมเป็นคณะกรรมการชุดปฏิบัติการตรวจเยี่ยม/จุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ  จุดบริการประชาชน ด่านจรวจกิ่วทัพยั้งแม่จัน และ ต.ท่าข้าวเปลือก  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย........>>>>>>>>

6 เม.ย.65  จัดกำลังพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565  ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
.............>>>>>>>>>

6 เม.ย.65  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในสำคัญของชาติไทย ณ ลำน้ำจันบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 11   ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย...........>>>>>>>>

เมื่อ  4 เม.ย.65 วส.914 สนภ.นทพ. จัดพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา          หน.วส.914 ฯ ระ.หว่าง พ.อ.พิชิต  ทรงลักษณ์ และ พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ ณ  บก.วส.914 สนภ..นทพ.  .............>>>>>>>

2 เม.ย.65 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ลำน้ำจันบ้านผาตั้ง หมู่ 6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ...........>>>>>>>>> 31 มี.ค.65 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าวัดเมืองมูลบุญเรืองคีรี หมู่ 7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย.......>>>>

  27 มี.ค.65 โดย  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ./จิตอาสาพระราชทาน 904 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด โดยเก็บกวดใบไม้และตัดหญ้า  ณ  ร.ร.บ่อทอง  ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย.......>>>>

                                                                                                          ดูย้อนหลัง..........>>>>>

                    

    ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่า
        ด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วย
        หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
   พระราชบัญญัติรับราชการ
         ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์      าชกิจจานุเบกษา     ประกาศ คสช.
     พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          พ.ศ.๒๔๙๗
    พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
          สารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  

 

                                                                                                                                        ผู้ดูแลระบบ

           ร.ต.หญิง นัทธิญา ศรีวิชัย สุขสวัสดิ์
                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๒๓  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓ ๑๖๐๙๔๗  

                    krbs.914@gmail.com , ampaer09@hotmail.com , nuttiya.s@rtraf.mi.th