กิจกรรมผลการปฏิบัติงานประจำปี  2564                  

6 เม.ย.65  จัดกำลังพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565  ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
.............>>>>>>>>>
6 เม.ย.65  จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในสำคัญของชาติไทย ณ ลำน้ำจันบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 11   ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย...........>>>>>>>>
มื่อ  4 เม.ย.65 วส.914 สนภ.นทพ. จัดพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา          หน.วส.914 ฯ ระ.หว่าง พ.อ.พิชิต  ทรงลักษณ์ และ พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ ณ  บก.วส.914 สนภ..นทพ.  .............>>>>>>>
2 เม.ย.65 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ลำน้ำจันบ้านผาตั้ง หมู่ 6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ...........>>>>>>>>>
31 มี.ค.65 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าวัดเมืองมูลบุญเรืองคีรี หอ.แม่จัน จ.เชียงราย.......>>>>
 27 มี.ค.65 โดย  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ./จิตอาสาพระราชทาน 904 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด โดยเก็บกวดใบไม้และตัดหญ้า  ณ  ร.ร.บ่อทอง  ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย.......>>>>

 13 มี.ค.65  วส.914 สนภ.3 นทพ.กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ตั้งหน่วย โดยทำความสะอาด กวาดใบไม้บริเวณถนนหน้าบ้านพัก เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย                 ..............................

10 มี.ค.65 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.นำกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 135 ปี (8 เม.ย.65) โดยนำรถบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ 6000 ลิตร สนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านบ่อทอง และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย     ........>>>>>>
26 ก.พ.65 กำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ตั้งบริเวณบ้านพักและถนนภายในหน่วย โดยทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้และตัดหญ้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  ณ วส.914  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย..........>>>>>
 24 ก.พ.65  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอสาพัฒนา "kick off ทำแนวกันไฟดอยจระเข้ และรอยต่อ"  ณ อ่างเก็บน้ำปงอ้อ หมู่ที่ 11 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   .........>>>>>>
17 ก.พ.65  กำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในวัด  ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  ต.ท่าข้าวเปลือก  อ.แม่จัน จ.เชียงราย.....>>>>>
15 ก.พ.65 จิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2565  ณ วัดปงอ้อ  
จ.เชียงราย....>>>>
12 ก.พ.65  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ทาสีอาคารเรียน ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย       ................>>>>>>>>>  
8 ก.พ.65  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.
นำพล  คงพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ณ  บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ...........>>>>>>>>
23 – 29  ม.ค.65  วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกำพลและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ความจุ 6,000 ลิตร สนับสนุนราษฎรหมู่บ้านเวียงกลาง รวม 7 วัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน รวม 84,000 ลิตร บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์   อันดีกับราษฎรในพื้นที่อีกด้วย  ณ  หมู่บ้านเวียงกลาง หมู่ 11 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ........>>>>>>>>>
27 ม.ค.65  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ลิขิต อุ่นประดิษฐ์  รอง ผอ.สง.ปรมน.ยก.ทหาร และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม และประสานภารกิจ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านการกระจายเสียงของหน่วย
ณ  บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย .............>>>>>>>>>
 26 ม.ค.65   กำลังพลจิตอาสา วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนให้กับสภากาชาดไทยได้มีโลหิตเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ รพ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย.......>>>>>>
18 ม.ค.65  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดถ่ายทอดเสียง พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2565 ของหน่วยทหารในพื้นที่ จ.เชียงราย ออกอากาศทางระบบ A.M.1395 KHz.  โดยมี พล.ต. ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผบ.มทบ.ที่ 37  เป็นประธาน  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์ลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช  อ.เมือง จ.เชียงราย
                               ...............>>>>>>>>>>>
17 ม.ค.65 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ และศาสนสถาน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันกองทัพไทย  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน และวัดป่าห้า หมู่ที่  6  ต.ป่าซาง 
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย    .............>>>>>>>>>
8 ม.ค.65  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.  สนับสนุนขนมและของเล่นเด็ก แก่ ร.ร.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง , ร.ร.นิคมสงเคราะห์สร้างตนเองชาวเขา และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชน  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่  ณ  ร.ร.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง , ร.ร.นิคมสงเคราะห์สร้างตัวเองชาวเขา ต.ป่าซาง และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  อ.แม่จัน จ.เชียงราย
            ..............>>>>>>>>>>
4 ม.ค.65  นำกำลังพลของหน่วยฯ ที่กลับจากการพักช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19 โดยวิธีการ ATK  ณ  บก.914 สนภ.3 นทพ.  ต.แม่จัน อ.แม่จัน  จ.เชียงราย ...............>>>>>>>>
4 ม.ค.65  หน.914ฯ  ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการตรวจเยี่ยม/จุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของอำเภอแม่จัน  ได้นำสิ่งของไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ณ  จุดบริการประชาชน               ต.ท่าข้าวเปลือก  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย .........>>>>>>>>>>>>
3 ม.ค.65 หน.วส.914  สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการตรวจเยี่ยม/จุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของอำเภอแม่จัน  ได้นำสิ่งของไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ  จุดบริการประชาชน   ต.จันจว้าใต้  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย       .........>>>>>>>>>>>>
2 ม.ค.65 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.  ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการตรวจเยี่ยม/จุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของอำเภอแม่จัน ให้การ ต้อนรับ พ.อ. สุทธิ์เขตต์      ศรีนิลทิน  ผบ.ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง เดินทางมาตรวจเยี่ยม    ณ  ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง   จ.เชียงรา.............>>>>>>>>>
30 ธ.ค.64 กำลพลจิตอาสา  วส.914 สนภ.3 นทพ. แจกพันธุ์ไม้ โครงการ “กิ่งพันธุ์  ปันสุข” ของ ศจส.นทพ. และมอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ประชาชนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25ณ บริเวณด่านตรวจกิ่งทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย............>>>>>>>>>>>
 30 ธ.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ.  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นง ณ หอประชุม 110 ปี  ที่ว่าการอำเภอแม่จัน  อ.แม่จัน จ.เชียงราย          ............>>>>>>
28 ธ.ค.64  จิตอาสา วส.914 ฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาประจำเดือนและพัฒนาถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ บริเวณถนนทางขึ้นอาคารสำนักงา  วส.914 ฯ อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>
13 ธ.ค.64   หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ห้การต้อนรับ พล.ท. กนกพงษ์ จันทร์นวล  จก.กร.ทหาร และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม งานด้านจิตวิทยา, การประชาสัมพันธ์  ณ บก.วส.914 ฯ  ต.แม่จัน อ.แม่จันจ.เชียงราย        ............>>>>>>>>>>>
9 ธ.ค.64 วส.914 ฯ  ให้การต้อนรับ พล.ท.หทัยเทพ กีรติอังกูร หน.คทท.3 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมงานด้าน กิจการพลเรือน และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ห้องประชุม วส.914 ฯ   อ.แม่จัน จ.เชียงราย      ............>>>>>>>>>>
3 ธ.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ.ดำเนินการจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.วส.914 ฯ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>
3 ธ.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ.ดำเนินการจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.วส.914 ฯ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>
3 ธ.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ.ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.วส.914 ฯ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>
2 ธ.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย..........>>>>>>>
2 ธ.ค.64 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2564ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย       .................>>>>>>>
28 พ.ย.64.วส.914 ฯร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.35 สนภ.3 นทพ. ครบรอบปีที่ 54  ณ นพค.35 ฯ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ..........>>>>>>>
28 พ.ย.64  พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และให้โอวาทกำลังพล วส.914ณ บก. วส.914 สนภ.3 นทพ. ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย                    ......................>>>>>>>>>>>>>
27 พ.ย.64  หน.วส.914ฯให้การต้อนรับคณะกรรมการ ชุดตรวจ สตน.ทหาร ในโอกาสเข้าตรวจผลการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การบัญชี การเงินระหว่างวันที่ 27 พ.ย.- 2 ธ.ค.64 ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ...............>>>>>>>>>
25 พ.ย.64 กำลังพลจิตอาสา วส.914 พัฒนาหน่วย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และเก็บกวาดใบ เนื่องในวันล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6  ณ บริเวณ ร.ร.บ้านบ่อทอง  ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย                ...........>>>>>>>>>
25 พ.ย.64  กำลังพลจิตอาสา วส.914  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และเก็บกวาดใบไม้ภายในบริเวณพื้นที่อาคารที่ตั้งของหน่วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามณ บริเวณรอบอาคาร บก.วส.914 บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย    .............>>>>>>>>>
19 พ.ย.64  จัดผู้แทนร่วมงานวันกองทัพเรือ  และวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปี 2564ณ  กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ..............>>>>>>>>>>>>>
17 พ.ย.64​  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมแม่น้ำจัน เ รองรับกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ริมแม่น้ำจัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย                 ............... .........>>>>>>>>>>>
15 พ.ย.64   วส.914 สนภ.3 นทพ.ดำเนินการจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ณ ลานเอนกประสงค์  วส.914 สนภ.3 นทพ. อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ............>>>>>>>
13 พ.ย.64 วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2564 ร่วมกับ นพค.35 สนภ.3 นทพ.  ณ วดป่าศรีธาตุไทรทอง หมู่ 6 ต.ปงน้อย  อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย          ..............>>>>>>>>>>>>>>
4 พ.ย.64   จิตอาสา  วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงราย ณ วัดถ้ำจตุมหามงคลเทพมุนี หมู่ที่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย            .............>>>>>>>>>>
1 พ.ย.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่จัน ประจำเดือน พ.ย. 64   ณ ห้องประชุมแม่จันนุสรณ์ 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย      .................>>>>>>>>>>>>
1 พ.ย.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนร่วมงานครบรอบ 24 ปีวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง  อ.เวียงชัย จ.เชียงรา  ...........>>>>>>>>>
27 ต.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. ทำการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ให้กับกำลังพล  ตามโครงการครอบครัวเดียวกัน ​" 1​ ปีนี้​ เราไม่อ้วน" ซึ่งเป็น​ นโยบายของ  ผบ.นทพ. ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย...........>>>>>>>
21 ต.ค.64​ หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 5 “23 ต.ค.2564” ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค  ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย หน่วยบริการแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   ..............>>>>>>>>>
21 ต.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย​       .............>>>>>>>
 18 ต.ค.64​ หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 4 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดปงอ้อ บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 11.แม่จัน  อ.แม่จัน   จ.เชียงราย........>>>>
15 ต.ค.64 จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564 - 2565   ณ ห้องประชุมแม่จันอนุสรณ์ 120 ปี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   ........................>>>>>>>>>>>> 
14 ต.ค.64  พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ. พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference ไปยังหน่วยสนาม  ณ ห้องประชุม บก.วส.914  ............>>>>>>>>>
13 ต.ค.64 ์ หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับ ฉก.ทพ.31 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ต.ค.2564  ณ วัดปงอ้อ  จ.เชียงราย​...........>>>>>>>>>>>
12 ต.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 .ค.64  ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย..........>>>>>>>>
7 ต.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 1 นาย ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น  .............>>>>>>>>
 5 ต.ค.64  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอแม่จัน ประจำเดือน ต.ค.64  ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย.............>>>>>>>>>
28 ก.ย.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ.256 ณ ลานหน้าเสาธง บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย​              ...............>>>>>>>>>
8 ก.ย.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัย และการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤต ประจำปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย    ณ โรงแรมพิมานอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรา..........>>>>>>>
7 ก.ย.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต. ดำรงค์  คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. และผบ.นขต.สนภ.3 นทพ.ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม  พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   ณ วส.914ฯ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย.........>>>>>>
24 ส.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน 110 ปี  อ.แม่จัน จ.เชียงราย      ...........>>>>>>>>
23 ส.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการส่งมอบหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กำลังพลภายในหน่วยขับขี่อย่างปลอดภัย ตามนโยบาย ของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ.  ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ บ.ปงอ้อ     ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   ...........>>>>>>>
23 ส.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. และทุนการศึกษา นทพ. ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับบุตรข้าราชการของหน่วย  ณ ห้องประชุม บก.วส.914 สนภ.3 นทพ บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย..........>>>>>>
28 ก.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลา 3,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564ณ วส.914 ฯ อ.แม่จัน จ.เชียงราย .............>>>>>>>>
28 ก.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ออนไลน์) ผ่านเว็บไซด์สำนักพระราชวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564ณ วส.914 ฯ อ.แม่จัน จ.เชียงราย .............>>>>>>>>
26 ก.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เจ็บป่วย และมีความต้องการพิเศษ นทพ. ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุม บก.วส.914 สนภ.3 นทพ บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย................>>>>>>>>
22 ก.ค.64 จัดกำลังพล เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 (AstraZeneca) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ​ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สาขาบิ๊กซี  อ.เมือง  จ.เชียงราย................>>>>>>
20 ก.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนประชาสัมพันธ์ 914 ประจำปี 2564 ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จาก บก.วส.914ฯ ไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ณ​ ห้องประชุม บก.วส.914 สนภ.3 นทพ.  อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>>>
30 มิ.ย.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอแม่จัน ประจำเดือน ก.ค.64    ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย ...........>>>>>>>>>
24 มิ.ย.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.นำกำลังพลและครอบครัว ทำการฉีดวัคซีน sinovac เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 44 นาย โดยรับการสนับสนุนจาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  ณ  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 1 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย........>>>>>>>>24 มิ.ย.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.นำกำลังพลและครอบครัว ทำการฉีดวัคซีน sinovac เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 44 นาย โดยรับการสนับสนุนจาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  ณ  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 1 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย........>>>>>>>>
22 มิ.ย.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 69 พรรษาณ บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 7 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  .........>>>>>>>
12 มิ.ย.64 หน.วส.914​ สนภ.3 นทพ.เป็นประธานสวดอภิธรรมศพ นางลัดดา ธรรมสอน ภรรยาของ จ.ส.อ.​ ธนภัทร์  ศรีโสภา กำลังพล วส.914 สนภ.3 นทพ  ณ วัดเชตวัน (พระนอน) ต.เวียง    อ.เมือง จ.เชียงราย  ...........>>>>>>>
9 มิ.ย.64  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน พื้นที่ตั้งหน่วย บริเวณรอบสองข้างทาง วส.914 สนภ.3 นทพ............>>>>>>>>>
 3 มิ.ย.64   หน.วส.914 สนภ.3 นทพ   นำกำลังพลลงนามถวายพระพร  ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักพระราชวัง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64  ............>>>>>>>3 มิ.ย.64   หน.วส.914 สนภ.3 นทพ   นำกำลังพลลงนามถวายพระพร  ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักพระราชวัง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64  ............>>>>>>>
2 มิ.ย.64  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอแม่จัน  ประจำเดือน มิ.ย.64  ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย......>>>>>
 26 พ.ค.64 รอง หน.วส.914ฯ ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ค.64 และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564   ณ สำนักสงฆ์จะพือ หมู่ที่ 16 ต.ป่าตึง      อ.แม่จัน จ.เชียงราย                 ...............>>>>>>>>
14 พ.ค.64 บก.ทท. หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลแม่จัน  ตามโครงการ "กองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID - 19" ณ โรงพยาบาลแม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย...............>>>>>>>>>>>
 13 พ.ค.64   หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ. ชูศักดิ์  ธีรากิจ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วย  ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ้านปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย.........>>>>>>>>13 พ.ค.64   หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ. ชูศักดิ์  ธีรากิจ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วย  ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ้านปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย.........>>>>>>>>
 7 พ.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตามนโยบาย ของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เฟสชิว และแอลกอฮอล์สเปรย์ แบบพกพา ให้กับกำลังพลของหน่วยณ บก. วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย​.........>>>>>
6 พ.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ พื้นที่โดยรอบ วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>
 5 พ.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. สนับสนุนให้กำลังพลออกกำลังกาย ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ลาน หน้า บก. วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย​ .................>>>>>>>
5 พ.ค.64 กำลังพล ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงที่ตั้งหน่วย  ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดเศษ กิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณทางขึ้น วส.914 อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>
3 พ.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย   ณ ห้องประชุม วส.914 ฯ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย​....>>>>
26 เม.ย.64 จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอแม่จัน ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี    อ.แม่จัน จ.เชียงราย    .............>>>>>>>>
9 เม.ย.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 6 เมษายน 2564  ณ วัดป่าแม่จัน ญาณสัมปันโน  หมู่ที่ 5   ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ..............>>>>>>>>
9 เม.ย.64 จัดกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ณ ถังกักเก็บน้ำชุมชน วัดปงอ้อ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย.........>>>>>>
7 เม.ย.64 สนับสนุนให้กำลังพลออกกำลังกาย  โดยให้กำลังพลของหน่วยออกกำลังกายตามท่าออกกำลังกายพระราชทาน ณ ลาน หน้า บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ้านปงอ้อ ต.แม่จัน    อ.แม่จัน จ.เชียงราย​  ............>>>>>>>
7 เม.ย.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ   บ้านห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย.........>>>>>>
2 เม.ย.64จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง  ณ บ้านห้วยยาโน ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน   จ.เชียงราย..........>>>>>>6 เม.ย.64   จัดกำลังพลร่วมพิธี “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564 หอประชุมแม่จัน 110 ปี  อแม่จัน   จ.เชียงราย..........>>>>>
1 เม.ย.64  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอแม่จัน ประจำเดือน เม.ย.64  ณ หอประชุม อ.แม่จัน  110 ปี   อ.แม่จัน    จ.ชียงราย..........>>>>>>>>
31 มี.ค.64​  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมประจำปี 2564 ครบรอบ 134 ปี 8 เมษายน 2564    ณ วัดปงอ้อ ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย........>>>>>>>
31 มี.ค.64​  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมประจำปี 2564 ครบรอบ 134 ปี 8 เมษายน 2564    ณ วัดปงอ้อ ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย........>>>>>>>
30 มี.ค.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ  ณ         บ้านห้วยต่าง ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน จ.เชียงราย.......>>>>
29 มี.ค.64  จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ที่ 15 เชียงราย  ดำเนินการดับไฟป่า ที่กำลังลุกลามเข้ามายังในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ บริเวณพื้นที่ วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย .............>>>>>>>>
29 มี.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.เป็นเจ้าภาพร่วมกับ หน่วยงานกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “สภากาแฟ” พบปะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ณ      ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย .........>>>>>>
23 มี.ค.64 จัดกำลังพลเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและการบรรยายให้ความรู้ - การร้องทุกข์ร้องเรียน- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และอื่นๆ ณ นพค.35 สนภ.3 นทพ. ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ................>>>>>>>>>>
22 มี.ค.64 จัดชุดถ่ายทอดเสียง "พิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย...............>>>>>>>
20 มี.ค.64 จัดผู้แทนร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี และพิธี ปกเสาเอก เสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ “ไพศาลประชาทรานุสรณ์” ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ต.ป่าซาง  อ.แม่จัน        จ.เชียงราย​ ..............>>>>>>>>
19 มี.ค.64 จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดงาน “สภากาแฟ” ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุมเม็งราย มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย............>>>>>>>
17 มี.ค.64 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องส่งกระจายเสียง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่หน่วยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. ครบรอบ 61 ปี.............>>>>>>
17 มี.ค.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ .แม่จัน จ.เชียงราย.........>>>>
 12 มี.ค.64  ร่วมให้การต้อนรับ/ส่ง พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์        ผบ.ทสส./ประธานอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติด และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดของหน่วยในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ จ.เชียงราย..............>>>>>>>>
9 มี.ค.64  จัดกำลังพลเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค  ณ ห้องประชุม บก.วส.914 ฯ อ.แม่จัน จ.เชียงราย........>>>>>
9 มี.ค.64 ดำเนินการจัดอบรมแบบธรรมเนียมทหาร และกวดขันวินัยกำลังพล  ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ........................>>>>>>>>>>>>>
5 มี.ค.64    จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรม  “โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"  ณ พื้นที่ .สันทราย  ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน        จ.เชียงราย   ....................>>>>>>>>>>
5 มี.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือวันนักข่าวแห่งชาติ 5 มีนาคม ประจำปี 2564 ณ วัดศรีเกิด หมู่ 3 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย...........>>>>>>
3 มี.ค.64  ให้การต้อนรับ พล.ท. สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ งานด้านสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รอง หน.วส.914   สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ.........>>>>>>
3 มี.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะกำลังพล ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหน่วย ณ วส.914 สนภ.3 นทพ. บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน   จ.เชียงราย ............>>>>>>>>>
2 มี.ค.64  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของอำเภอแม่จัน ประจำเดือน มี.ค.64ะธาน ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย.........................>>>>>>>>>>>
26 ก.พ.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วส.914 สนภ.3 นทพ. ครบรอบ 50 ปี ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย                      .................>>>>>>>>
23 ก.พ.64  จัดผู้แทนร่วมกับชมรมสถานีวิทยุจังหวัดเชียงราย "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564"ณ วัดดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง และ บ้านผู้ป่วยยากไร้ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย             .............>>>>>>>>>>
22 ก.พ.64​ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในพื้นที่บริเวณวัด เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม ณ วัดปงอ้อ บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย    ..........>>>>
19 ก.พ.64 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมพิธีรับผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน ให้แก่ประชาชนผู้สมัครจิตอาสาพระราชทานในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน จำนวน 200 คน ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย............>>>>>>
18 ก.พ.64    จัดวิทยากรจิตอาสา 904 เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ มีประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม 110 คน  ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล ที่ว่าการอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย............>>>>>>>
17 ก.พ.64      จัดวิทยากรจิตอาสา 904 เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ แบบบูรณาการ  มีประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม 100 คนณ หอประชุมอำเภอดอยหลวง ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย........>>>>>>>
17 ก.พ.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร ณ  บ.กล้วย ม.5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย............>>>>>>>>
15 ก.พ.64​  จัดผู้แทน​เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของอำเภอแม่จัน  ณ หอประชุมแม่จัน 110 ปี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
                      .................>>>>>>>>
11 ก.พ.64 จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ปี 2564  ณ บ้านน้ำตกตาดทอง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย...........>>>>>>
9 ก.พ.64 ดำเนินการให้ความรู้กำลังพลในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และ พรบ.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยรับชมวิดีทัศน์การบรรยาย  ณ  ห้องประชุม  บก.วส.914
สนภ.๓ นทพ. อ.แม่จัน จ.เชียงราย ..........>>>>>>>
4 ก.พ.64 จัดกำลังพลร่วมพิธีสืบชะตาหลวง อายุวัฒนมงคล 29 ปี 8 พรรษา ถวายมุทิตาจิต แด่พระครูปลัด อณัตชัย อณตชโย เจ้าอาวาสวัดแม่ลัว ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย​........>>>>>>
1 ก.พ.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแนวกันไฟ พร้อมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ  ณ อบต. ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย..........>>>>>>>>
29 ม.ค.64 จัดผู้แทนร่วม โครงการ “ช่วยกันด้วยใจ” กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 7 มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา  ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ บ.รวมใจ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย​   ...........>>>>>>>>>>
27 ม.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่คำ บ.แม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย............>>>>>>
27 ม.ค.64 วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ณ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ................>>>>>>>
26 ม.ค.64  วส.914 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของหน่วย   วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย............>>>>>>>>>>
22 ม.ค.64 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.มอบผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ในโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย  ร่วมใจต้านภัยหนาว" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก จำนวน 100 ชุดณ บ้านสันติคีรี..........>>>>>>>>>>>>
21 ม.ค.64 จัดอบรมชี้แจงการใช้งาน และติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ และแอพพลิเคชั่นไทยชนะให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมติดตั้งจุดลงทะเบียนเข้า - ออก สถานที่บริเวณจุดคัดกรองของหน่วย  ตามนโยบาย ผบ.ทสส.  ...........>>>>>>>>>>
20 ม.ค.64  สนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียงการออกหน่วยบริการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”  ประจำเดือน ม.ค.64 โดยมี นายวรายุทธ   ณ บริเวณน้ำพุร้อนป่าตึง บ.โป่งน้ำร้อน ต.ป่าตึง     อ.แม่จัน จ.เชียงราย​    ..........>>>>>>>
20 ม.ค.64​  สนับสนุนให้กำลังพลออกกำลังกาย โดยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามคู่มือการฝึกท่ากายบริหาร  เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ ลานหน้า บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. อ.แม่จัน จ.เชียงราย   ............>>>>>>>>
                                                                                                                                                                                     ดูย้อนหลัง 2563.......>>>>